انجمن پویش

انجمن دوستداران کودک پویش با توجه به دو آرمان محوری تلاش برای تحقق حقوق کودک و نیز از میان برداشتن چرخه فقر زندگی آنان، فعالیت خود را در زمینه لغو کار اجباری کودکان، رشد همه جانبۀ آنان و توانمندسازی خانواده محور کودکان کار، بازمانده از تحصیل و محروم مناطق حاشیه نشین جنوب شرق تهران ( شامل روستاهای محمودآباد، اشرف آباد، قاسم آباد، غنی آباد، زمان آباد و همچنین کوره های آجرپزی مجاور این روستاها) تا کنون رشد و گسترش داده است. انجمن پویش کوشیده است، مبتنی بر شناخت نیازها و مسائل جامعه ی محلی و نیز با جلب مشارکت واقعی خود آنان، به مرور زمان و از دل میدان حیطه های فعالیت خود را تعریف و تعیین کند.

مددکار
0 +
همیار
0 +
دانش آموز
0 +
حامی
0 +

تاریخچه و چشم انداز

انجمن پویش به تدریج و بنا به ضرورت کار عمیق تر در حیطۀ پرورش و رشد همه جانبۀ کودکان آسیب دیده، چهار کارویژۀ اصلی را در دستور کار خود قرار داده است:
الف) آموزش سواد پایه برای کودکان محروم از تحصیل
ب) ترویج خواندن و پیش گیری از بازماندگی تحصیلی
پ) توانمندسازی و سوادآموزی خانواده
ت) سلامت کودک و خانواده.
فعالیت مجموعه از سال 1387 تا 1389 محدود به برگزاری آموزش پایه برای کودکان مهاجر بازمانده از تحصیل بود، از سال 1390 خانه کودک محمود آباد علاوه آموزش پایه، زیر نظر مؤسسه پژوهشی تاریخ و ادبیات کودک، فعالیت های خود را در زمینه ی ترویج و کتابخوانی نیز گسترش داد، از سال 1393 فعالیت های مجموعه در حیطۀ والدین کودکان و سلامت و بهداشت خانواده نیز به سایر فعالیت ها افزوده شد. در سال 1394 و با اجرای طرح فرمان مبنی بر آموزش کودکان مهاجر در مدارس، فعالیت های انجمن در زمینۀ همکاری با مدارس آغازگردید که تمامی این فعالیت ها تا کنون ادامه داشته است.
لازم به توضیح است که انجمن پویش ضمن توسعه استراتژیهای اجرایی در قالب طرح آموزش و ارائه خدمات اجتماعی به گروههای آسیب دیده در حاشیه شهر تهران و با هدف پاسخگویی به نیازهای اجتماعی ، روانشناسی و سلامت خانواده های تحت پوشش و تامین بخشی از مایحتاج زندگی آنان در حاشیه شهر تهران و فراهم نمودن بستر مناسبی جهت افزایش آگاهی و مهارت های فردی و اجتماعی جامعه هدف توانسته سطح کیفی زندگی کودکان و خانواده های آنان رو تاحدودی ارتقا ببخشد . در این میان جلب اعتماد افراد مختلف از جامعه هدف ، رضایت و استقبال آنها از خدمات ارائه شده در خانه کودک محمودآباد قطعا سرمایه اجتماعی ارزشمندی محسوب می شود. که این خود حاصل مطالعات گسترده اجتماعی این انجمن و افراد دغدغه مندی که از ابتدای فعالیت انجمن با شناسایی و نیازسنجیهای مکرر منطقه توانسته قدمهای موثری در حاشیه شهر تهران بردارند که خوشبختانه دستاوردهای خوبی هم از این فعالیتها انجمن بدست آمده است .