سمن‌ها

مهر و ماه

مؤسسه ی توانمندسازی مهر و ماه؛ نهادی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است که از سال 1391 در منطقه فرحزاد یکی از مناطق حاشیه ای و کم برخوردار کلان شهر تهران با هدف توان افزایی ،بهبود زندگی زنان و کودکان آسیب دیده و ...

انجمن پویش​

انجمن دوستداران کودک پویش با توجه به دو آرمان محوری تلاش برای تحقق حقوق کودک و نیز از میان برداشتن چرخه فقر زندگی آنان، فعالیت خود را در زمینه لغو کار اجباری کودکان، رشد همه جانبۀ آنان و توانمندسازی خانواده محور ...

انجمن حمایت از کودکان کار

انجمن حمایت از کودکان کار همواره طی این سال­‌ها از کودکان کار، کودکان آسیب­‌دیده و در معرض آسیب در مناطق پر آسیب، حمایت خود را در قالب فعالیت­‌های حمایتی و آموزشی به انجام رسانیده است. به رسمیت شناختن هویت انسانی ...