آرشیوها: داکیومنت

حذف دانش آموز

در قسمت عملیات دانش آموز شما می توانید اطلاعات دانش آموز موردنظرتان را از سامانه حذف کنید. برای این کار

لیست دانش‌آموزان من

لیست دانش‌آموزان: برای دیدن لیست دانش‌آموزان خود در پنل مددکاری مهرباران، در سمت راست بر روی گزینه دانش‌آموزان کلیک کنید.

پنل مددکاری

پس از ورود به عنوان مددکار در پنل خود آمار: تعداد دانش آموزان، تعداد خدمات انجام شده، تعداد خدمات در

ثبت نام حامی

ثبت نام حامی برای ثبت نام حامی جدید در هنگام ورود به پنل بر روی ثبت نام حامی کلیک نمایید.

افزودن تراکنش دستی

حامیان، مسئول تامین هزینه خدمات ارائه شده برای دانش آموزان هستند. برای حامیان می توان تراکنش ثبت کرد. تراکنش ها

تراکنش های مالی

پس از اتمام موفق خدمت، هزینه خدمت از کیف پول دانش آموز کسر شده و به کیف پول همیار واریز

وظایف مددکار بعد از ثبت خدمت

بعد از ثبت خدمت و انجام آن توسط همیار  و ثبت گزارش، مددکار گزارش را مطالعه کرده، بررسی های لازم

افزودن گروهی خدمت

تفاوت اصلی افزودن گروهی با افزودن تکی خدمت در انتخاب دانش آموز می باشد. به این معنی که در فیلد

افزودن تکی خدمت

خدمات وظایفی هستند که برای دانش آموز ثبت می شوند و همیاران یا مددکاران دانش آموز مسئول انجام آن خدمات