بعد از ثبت خدمت و انجام آن توسط همیار  و ثبت گزارش، مددکار گزارش را مطالعه کرده، بررسی های لازم را انجام می دهد و در نهایت گزارش خود را مبنی بر انجام یا عدم انجام درست خدمت توسط همیار ثبت می کند.
همچنین هزینه نهایی انجام خدمت را ثبت می کند.
در آخر هم می تواند خدمت را موفق شده و یا ناموفق ثبت کند.

بعد از اینکه خدمت توسط مددکار تایید شود، وضعیت خدمت به حالت “انجام شده” تغییر می کند.

در نهایت هزینه خدمت از کیف پول دانش آموز کسر شده و به کیف پول همیار واریز می شود. نتیجه این کار، ثبت دو تراکنش مالی می باشد.