در بخش دانش آموزان با کلیک برروی گزینه “افزودن -> افزودن تکی دانش آموز” می توانید به صورت تکی دانش آموز اضافه کنید.

با تکمیل اطلاعات دانش آموز، آن به سیستم اضافه می شود.

 

نکات مهم در هنگام افزودن دانش آموز

  • برای دانش آموزان ایرانی، کد ملی 10 رقمی کلید یکتای دانش آموز است.
  • برای دانش آموزان غیر ایرانی دارای مدرک هویتی، کد دانش آموز، کلید یکتای دانش آموز می باشد.
  • برای دانش آموز بدون مدرک هویتی، یک کد رندم به عنوان کلید یکتای دانش آموز توسط سیستم تخصیص داده می شود.