پس از اتمام موفق خدمت، هزینه خدمت از کیف پول دانش آموز کسر شده و به کیف پول همیار واریز می شود.

 

رنگ تراکنش ها به این معنی است:

قرمز: از حساب برداشته شده است.
سبز: به حساب واریز شده است.

 

شکل بالا به این معنی است:

پول از کیف پول دانش آموز (پول هایی که حامی حمایت کرده) کم شده و به کیف پول همیار که خدمتی را برای دانش آموز انجام داده است منتقل می شود.