در بخش دانش آموزان با کلیک برروی گزینه “افزودن -> افزودن گروهی دانش آموزان” می توانید به صورت گروهی دانش آموزان را اضافه کنید. منظور از افزودن گروهی، اضافه کردن لیست دانش آموزان با استفاده از درون ریزی فایل اکسل می باشد.

برای دانلود فایل اکسل بر روی دکمه “دانلود قالب نمونه” کلیک کنید. فایل اکسل دانلود شده را بعد از اینکه تکمیل کردید آپلود کرده و بر روی ارسال فایل کلیک کنید تا دانش آموزان درون ریزی شوند.

مورادی که در فایل اکسل با ستاره مشخص شده اند، الزامی می باشند.