در بخش مددکاران با کلیک برروی گزینه “مددکاران -> تکی” می توان به صورت تکی مددکار اضافه کرد.

با تکمیل فرم اطلاعات مددکار به سامانه اضافه می شود.

نکته: پر کردن موارد ستاره دار الزامی می باشد.