در بخش عملیات مددکار با کلیک بر روی علامت چشم به پروفایل مددکار منتقل می شوید.