با کلیک بر روی گزینه “دانلود لیست”، فایل اکسل تمامی مددکاران موجود در سیستم دانلود می شود.