در بخش مددکاران با کلیک برروی گزینه “مددکاران -> گروهی” می توان به صورت گروهی مددکار اضافه کرد. منظور از افزودن گروهی، اضافه کردن لیست مددکاران با استفاده از درون ریزی فایل اکسل می باشد.

برای دانلود فایل اکسل بر روی دکمه “دانلود قالب نمونه” کلیک کنید. فایل اکسل دانلود شده را بعد از اینکه تکمیل کردید آپلود کرده و بر روی ارسال فایل کلیک کنید تا مددکاران درون ریزی شوند.

مورادی که در فایل اکسل با ستاره مشخص شده اند، الزامی می باشند.

 

نمونه خطا درون ریزی فایل اکسل

هنگامی که دیتای فایل اکسل به درستی تکمیل نشوند خطایی مشابه خطای زیر خواهیم داشت.

 

نمونه موفقیت آمیز درون ریزی فایل اکسل

هنگامی که فایل اکسل کامل تکمیل و درون ریزی شود تصویری مانند تصویر زیر خواهیم داشت.

در بخش انجام شده، لیست مددکارانی که به درستی به سیستم اضافه شده اند قابل مشاهده است. و در بخش انجام نشده مددکارانی که به دلیل داشتن خطا به سیستم اضافه نشده اند قابل مشاهده می باشند.