چنانچه رمز عبور را فراموشی کرده اید، در صفحه ورود بر روی “فراموشی رمز عبور” کلیک می کنیم.

بعد از آن نیاز است که ایمیل را وارد کنیم. در صورتی که ایمیل از قبل در سامانه ثبت شده باشد لینک بازیابی رمز عبور ارسال خواهد شد و با استفاده از آن لینک می توان رمز عبور جدید ایجاد کرد.
نکته: لینک بازیابی رمز عبور فقط یک بار قابل استفاده می باشد.