در قسمت عملیات دانش آموز بر روی گزینه اول (آیکن چشم) کلیک می کنیم.

در این صفحه اطلاعات کلی دانش آموز را داریم.

در پروفایل دانش آموز هم می توانید برای دانش آموز مددکار، همیار، حامی و خدمت اختصاص دهید.

با کلیک بر روی کادر های سبز رنگ می توانید اطلاعات فرم های دانش آموز که تکمیل شده اند را مشاهده کنید.