در قسمت عملیات مددکار می توان سه کار انجام داد:

  1. مشاهده پروفایل
  2. ویرایش
  3. ورود به عنوان مددکار (این بخش فقط برای مدیر سمن وجود دارد).

با کلیک بر روی آیکن ویرایش می توان اطلاعات مددکار را ویرایش کرد.