برای ورود به سامانه کافی است که شماره موبایل و آدرس ایمیل خود را وارد کنید.

در صورتی که ایمیل خود را وارد کنید رمز عبور را باید وارد کنید و اگر شماره موبایل را وارد کنید کد تایید 4 رقمی ارسال می شود که با آن می توانید وارد سامانه شوید.

صفحه ایی که بعد از وارد کردن ایمیل به آن منتقل می شوید.
در صورتی که رمز عبور را فراموش کرده ایید با کلیک بر روی گزینه “فراموشی رمز عبور” می توانید آن را بازیابی کنید.

در صورتی که بجای ایمیل شماره موبایل را وارد کنید به این صفحه منتقل می شوید که نیاز است کد 4 رقمی که پیامک می شود را وارد کنید.