در بخش دانش آموزان با کلیک برروی گزینه “افزودن -> افزودن گروهی اطلاعات فرم ها” می توان به صورت گروهی اطلاعات فرم های دانش آموز را اضافه کرد.

در این صفحه با کلیک بر روی مشاهده قالب های نمونه به صفحه فرم ها هدایت می شویم و در آنجا می توانیم قالب های نمونه را دانلود کنیم.
پس از دانلود و پر کردن قالب های نمونه دوباره در این صفحه می توان آنها را آپلود کرد و درون ریزی کرد.

صفخه مشاهده قالب های نمونه