ثبت نام حامی

برای ثبت نام حامی جدید در هنگام ورود به پنل بر روی ثبت نام حامی کلیک نمایید.

بعد از کلیک بر روی ثبت نام حامی باید نام، نام خانوادگی و ایمیل یا شماره خود را وارد نمایید و سپس بر روی ثبت نام در سایت کلیک نمایید.

بعد از ثبت نام به پنل حامی وارد میشوید.