پس از ورود به عنوان مددکار در پنل خود آمار: تعداد دانش آموزان، تعداد خدمات انجام شده، تعداد خدمات در حال انجام،میزان حمایت مالی،میزان هزینه ها را مشاهده خواهید کرد.

همچنین میتوانید از گوشه سمت راست همانطور که در تصویر زیر مشخص شده سال تحصیلی را مشخص کنید تا آمار آن سال را مشاهده کنید.

در سمت راست پنل نیز دسترسی به خدمات، تراکنش ها و دانش‌أموزان شما قرار دارد که بنا بر نیاز از این طریق در دسترس است.